Sơ đồ tổ chức nguồn nhân lực phòng kỹ thuật thi công của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật (Chống thấm Minh Nhật)

Sơ đồ tổ chức nguồn nhân lực phòng kỹ thuật thi công của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Minh Nhật (Chống thấm Minh Nhật)

1. Giới thiệu chung về nguồn nhân lực

Về nhân lực: Hiện nay Công ty có đầy đủ đội ngũ cán bộ kỹ thuật đúng chuyên ngành, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật Với nhiều năm kinh nghiệm trong những năm qua. Công ty đã tổ chức đào tạo cán bộ kỹ thuật, giám sát, thi công, công nhân kỹ thuật có trình độ lẫn kinh nghiệm về lĩnh vực trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của mình.

Về máy móc thiết bị thi công: Công ty có đầy đủ cơ sở vật chất, công cụ, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác thi công. Ngoài trang thiết bị hiện có của mình, Công còn có đủ điều kiện huy động thêm các máy móc hiện đại thuộc các dịch vụ khác phục vụ cho việc thi công công trình chống thấm chuyên biệt khi cần thiết. Thuê từ các cơ sở có  tư cách pháp nhân rõ ràng.

Kinh nghiệm: Trong những năm qua Công ty đã thi chống thấm cho nhiều công trình tại các tỉnh phía bắc. Các công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng và được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng cũng như tiến độ thi công, đảm bảo các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật.

2. Cán bộ công nhân viên của phòng kỹ thuật thi công

Trưởng phòng dự án: Nguyễn Duy Long

Chỉ huy trưởng: Đặng Văn Huấn

Phụ trách kỹ thuật chung: Nguyễn Mạnh Thắng

Phụ trách kỹ thuật thi công: Đỗ Văn Phú

Tổ trưởng tổ thi công: Nguyễn Kim Ngọc

Công nhân kỹ thuật

-                      Lê Quốc Hưng

-                      Nguyễn Văn Thắng

-                      Trần Đại Nghĩa

-                      Vũ Quốc Việt

-                      Trịnh Minh Hải

-                      Nguyễn Văn Hòa

-                      Nguyễn Văn Tuyển

-                      Vũ Huy Phóng

-                      Nguyễn Xuân Thủy

-                      Nguyễn Văn Ngọc


Google+
Pinterest